Text Box: Text Box:
Text Box: 17-1-2019

De statuten van de stichting zijn op 2 november 2007 gepasseerd bij notaris

Mr. R. van Gerven te Nijmegen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09176219.

 

De Stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank Malden onder nummer NL12RABO0139506985 t.n.v. Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek te Molenhoek.

 

 

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

Introductie

M C.G. (Maerten) Verstegen, voorzitter

Stationstraat 118,6584 AW Molenhoek,telefoon 024-3583768

A.L.M. (André) Vogels, secretaris.

Lindenlaan 89, 6584 AD Molenhoek, telefoon 024-3584970

mail:  secretaris.cam@gmail.com

H. (Hélène) Benning, penningmeester

Hoeveveld 29A, 6584 GH Molenhoek, telefoon 024-3978006

T. (Thei) Wijnen, bestuurslid.

Singel 93, 6584 BJ Molenhoek, telefoon 024-3584577

H. (Hans) Bruins, bestuurslid.

Paterserf 7, 6584 GA Molenhoek, telefoon 024-3584723

S. (Sophie) de Vries, bestuurslid

Hoeveveld 40, 6584 GG Molenhoek, telefoon 024-3586692

Wie zijn wij?

 

De Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek (CAM) is een vrijwilligersinitiatief dat voor de inwoners van het Noord Limburgse Molenhoek en directe omgeving, (semi-) culturele activiteiten organiseert, meestentijds in de kerk “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” te Molenhoek.

 

De rechtsvorm is een zelfstandige stichting, niet-religieus en niet-politiek gebonden. De stichting CAM is volledig onafhankelijk.

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: